Här kan du läsa och få inspiration från skolor som jobbar med SCRIINs rörelsemätare och Anders Hansens böcker i sitt hälsofrämjande arbete.

The Screen Time Era – Handelsstudenter återtar makten över sin tid

I våras startade fem studenter på Handelshögskolan i Stockholm ”The Scree Time Era”

Appen har hjälpt oss minska skärmtiden

Familjen Pihlsgård har använt SCRIIN-appen för att få bättre koll på allas skärmtid.

Aktivitetsmätaren gjorde stor skillnad för vår familj

Familjen Harelius är en av SCRIINs testfamiljer och har använt appen och aktivitetsmätaren i mer än tre år.

Pilotprojekt med Generation Pep

Under hösten har totalt 13 skolor deltagit i ett pilotprojekt på initiativ av SCRIIN och Generation Pep.

Hälsogåtan av Anders Wallensten erbjuds förmånligt till skolor

Nästan hälften av Sveriges alla mellanstadieskolor beställde klassuppsättningar av Hjärnstark junior.

– Varje morgon tar jag fram mobilen. Eleverna tycker det är jättekul.

För Sofia Elmgren, lärare i NO och matematik, och eleverna i åk 5 handlar det om fysisk aktivitet och psykisk hälsa.

Påsklovsvandring från Landskrona till Stockholm

Cityidrott i Landskrona lät 10 påsklovslediga barn låna SCRIINs aktivitetsmätare.

Hur SCRIIN används i förskolan

För pedagogerna på förskolan Vitsippan är det tydligt vilka aktiviteter och gårdar som skapar mest rörelseglädje i barngruppen

Hur sömn och tankar kan hänga ihop

Eleverna i årskurs 9 på Viktor Rydbergs samskola i Djursholm har kommit till nya insikter.

Finland ligger steget före

I Finland står fortfarande gymnastik på schemat – inte idrott och hälsa, som i Sverige.

Det är ju livskunskap – Ullvigymnasiet läser Hälsogåtan

Elever på Ullvigymnasiet kliver tillbaka i tiden för att få en bättre framtid.

Sexorna på Fridaskolan läser Skärmhjärnan junior

Rebecka Eskelinen är lärare i svenska och matematik på Fridaskolan (F–9) i Uddevalla. I höstas arbetade hon med Hjärnstark junior i årskurs åk 6.

Fysisk aktivitet ökar läshastigheten

En årskurs 4 på Nanny Palmkvistskolan i Helsingborg arbetade i fyra veckor med ett projekt kring fysisk aktivitet, där SCRIIN aktivitetsmätare var en nyckel i arbetet.

​Ny forskning – aktivitetsmätare peppar flickor att röra sig mer

En genomgång av 45 forskningsstudier i världen visar att aktivitetsmätare har en positiv inverkan på ungas fysiska aktivitet – framför allt när det gäller flickor.

Hälsovecka med SCRIIN på Beringskolan

Beringskolan i Örkelljunga hade hälsovecka i september. Särskolans 12 högstadieelver fick prova SCRIIN Rörelsemätning.

Innovitaskolan använder SCRIIN för ökad rörelse under skoldagen

– Vi använder SCRIIN för att våra elever ska utveckla en hälsosam livsstil som kan följa dem genom livet.

Stockholms stad i framkant med rörelsemätning

Sedan 2019 erbjuder Stockholms stad SCRIIN kostnadsfritt till alla grundskolor i det systematiska kvalitetsarbetet för en aktivare skoldag.

Kronprinssparets stiftelse bidrar till vår verksamhet!

Vår ideella verksamhet i skolorna får bidrag från Kronprinsessparets stiftelse.

Rörelseutmaning i Hjo

I början av maj hade Hjo kommun en rörelseutmaning för alla elever i årskurs 7 på Guldkroksskolan

Full fart på eleverna i Backaskolan!

Superkul med positiv feedback från våra första skolor i samarbetet med Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Ny app i samarbete med Stockholmsidrotten

Första leveransen av vår aktivitetsmätare och vår skolapp till Stockholmsidrotten och projektet "Rörelsesatsning i skolan"

Meny
Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm