Pilotprojekt med Generation Pep

Under hösten har totalt 13 skolor deltagit i ett pilotprojekt på initiativ av SCRIIN och Generation Pep. Skolor mäter sin fysiska aktivitet och får inspiration att nå WHO:s rörelsemål genom ”Pep Skola”.

Syftet med pilotprojektet ”Rörelsemätning i skolan” är att utvärdera möjligheten att erbjuda skolor ett kostnadsfritt verktyg för att få:

 • Kunskap om WHO:s rörelsemål.
 • Insikt i elevernas fysiska aktivitet under skoldagen
 • Inspirera eleverna att nå WHO:s rörelsemål
 • Samla in rörelsedata som potentiellt kan användas för världsunik forskning.

Ytterligare ett syfte med projektet är att utvärdera hur verktyget fungerar i skolmiljö för att på sikt kunna skalas upp erbjudas alla skolor i Sverige

​Projektet har varit väldigt uppskattat av både elever och lärare.

Så här har upplägget sett ut:

 • Skolan lånar under totalt 3 veckor en klassuppsättning SCRIIN aktivitetsmätare.
 • Mätaren registrerar steg och fysiskt aktiva minuter och bärs i byxlinningen eller i ett nyckelband (med säkerhetsspänne) runt halsen. Mätaren har 4 blå lampor som visar progressen mot WHO:s rörelsemål.
 • Den första veckan är det enbart mätning för att få ett nuläge (mätarens lampor avstängda)
 • Den andra veckan är lamporna aktiva, dvs eleverna får direkt återkoppling på sin fysiska aktivitet.
 • Rörelsedata från mätarna överförs till en ”SCRIIN-mobil” i klassrummet via Bluetooth.
 • Klassen kan se grafer med mätresultatet på gruppnivå i ett webbgränssnitt.
 • All rörelsedata är anonym, endast årskurs och kön lagras (kön är valfritt).
 • Rörelsedata som samlas in kommer analyseras av Centrum för Epidemiologi och Samhällsmedicin i Region Stockholm.
 • Efter de två första mätveckorna kan skolan själva jobba med Generation Pep Skola – skapa handlingsplaner, få lösningsförslag och inspiration för att öka den fysiska aktiviteten. I Generation Pep Skolas inspirationsbank finns många framgångsrika initiativ från andra skolor.
 • Efter 6 månader görs ytterligare en mätning för att följa upp resultatet.
Meny
Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm