Rörelsedata för forskning

Samla in rörelsedata enkelt och kostnadseffektivt

SCRIIN har lösningar både för forskare och vårdgivare som vill mäta fysisk aktivitet i studier och hos patienter.

SCRIIN kan som ett verktyg för att mäta fysisk aktivitet och i interventioner med mål att öka rörelsen.

Ylva Trolle Lagerros är forskare vid Karolinska Institutet. Hon använde SCRIIN i en forskningsstudie under 2019.

Validerad algoritm

SCRIINs algoritm för att beräkna steg är validerad mot den mätare (Actigraph GT3X) som används för att för att mäta fysisk aktivitet i många stora studier.

Världunik studie med SCRIIN

I en studie 2019 med forskare Karolinska Institutet undersöktes barn och ungas rörelse- och skärmvanor i årskurs 5 och 8.

Studien var den första i världen som objektivt mätt rörelse och skärmtid i mobilen och gav.

Nyfiken på hur SCRIIN kan användas i vård- och forskningsprojekt?

Meny
Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm