Här kan du läsa och få inspiration från skolor som jobbar med SCRIINs rörelsemätare och Anders Hansens böcker i sitt hälsofrämjande arbete.

Ramkvillas tjejer är på G – snabba tassar ger studiero

– När vi frågade tjejerna varför de ville följa med på promenader, svarade de att det är skönt att få en stund för sig själv och samtidigt röra sig och få frisk luft.

Solna stad satsar på tidiga insatser och rörelse i skolan

Inspireras av Tallbackaskolans rörelseprojekt. Genom ett samarbete mellan Solna stad och SCRIIN får nu alla kommunala skolor kostnadsfritt tillgång till rörelsemätare.

Engelska skolan väver ihop rörelse med ansvar och ledarskap

Klassens ”Scriining Managers” ansvarade för att dela ut SCRIIN-mätarna till sina klasskamrater på morgonen, och sedan samla in mätarna på eftermiddagen.

Inspireras av hur Sjöbos skolor sätter rörelse på schemat

Sjöbo kommun är ett föredöme i att främja fysisk aktivitet. På Sandbäcksskolan når 80% av eleverna når WHOs rörelsemål och Friskolan Boken visar på lika fina resultat.

SCRIIN Rörelsemätning stöttas av Postkodstiftelsen

Under läsåret 23/24 erbjuds 100 skolor i Sverige att genomföra rörelsemätningar med SCRIIN. Projektet stöttas av Postkodstiftelsen och är helt kostnadsfritt.

SCRIIN i samarbete med RF-SISU

Visste du att RF-SISU var med och “uppfann” SCRIIN? Nu kan skolor som är med i rörelsesatsningen låna SCRIINs aktivitetsmätare kostnadsfritt i många distrikt.

10 000 elever går sju varv runt jorden

Nu går elever från 28 Innovitaskolor på långpromenad. Varje skola använder SCRIIN aktivitetsmätare och väljer sin egen startpunkt och destination.

Viktor Rydbergs sjuor skriver brev till Anders Hansen

Under våren har sjuorna på Viktor Rydbergs samskola läst Depphjärnan av Anders Hansen.

Nu tar tjejerna plats på Brunnsparksskolan

Brunnsparksskolan i Helsingborg är en F-5 skola med hälsoprofil som jobbar systematiskt med SCRIIN och Hjärnstark junior.

På Sandbäcksskolan når 80% av eleverna WHO:s rörelsemål

Under maj har 8 skånska skolor som är med i Riksidrottsförbundets rörelsesatsning mätt fysisk aktivitet med hjälp av SCRIIN.

“Varför har vi inte fått lära oss det här tidigare?”

Helena Hoffstedt är lärare i idrott och hälsa och svenska på Ullvigymnasiet. Under januari har hennes elever läst Depphjärnan.

Inspireras av Mälarhöjdens skola

Ett år in i coronapandemin läser vi rapporter om ökad psykisk ohälsa bland barn och unga.

“Jag har fått lättare att prata om känslor”

Vi träffar Edith Maxence – en av de sjundeklassare på Viktor Rydbergs samskola som läst Depphjärnan för unga.

Erlaskolans nior läser Skärmhjärnan

Erlaskolan i Norrköping har lyckats få in mycket fysisk aktivitet på schemat, men ändå tampats med att högstadieeleverna sitter stilla med sina mobiler på rasterna

Här är skolor som satsar på rörelse

Vi pratar med skolorna som var först på bollen! Läs om skolor som brinner för ungas hälsa och ligger i framkant med att skapa en aktiv skoldag.

SCRIIN + Hjärnstark junior = en smart kombo

Korpadalsskolan i Karlshamn är en F–6-skola som har jobbat mycket med att sätta fysisk aktivitet på schemat och väva in rörelse som en naturlig del av undervisningen

Teknikföretaget Cygni går 19 miljoner steg med SCRIIN

– Vår vision är att vara den bästa arbetsplatsen för systemutvecklare.

The Screen Time Era – Handelsstudenter återtar makten över sin tid

I våras startade fem studenter på Handelshögskolan i Stockholm ”The Scree Time Era”

Appen har hjälpt oss minska skärmtiden

Familjen Pihlsgård har använt SCRIIN-appen för att få bättre koll på allas skärmtid.

Aktivitetsmätaren gjorde stor skillnad för vår familj

Familjen Harelius är en av SCRIINs testfamiljer och har använt appen och aktivitetsmätaren i mer än tre år.

Pilotprojekt med Generation Pep

Under hösten har totalt 13 skolor deltagit i ett pilotprojekt på initiativ av SCRIIN och Generation Pep.

Hälsogåtan av Anders Wallensten erbjuds förmånligt till skolor

Nästan hälften av Sveriges alla mellanstadieskolor beställde klassuppsättningar av Hjärnstark junior.

– Varje morgon tar jag fram mobilen. Eleverna tycker det är jättekul.

För Sofia Elmgren, lärare i NO och matematik, och eleverna i åk 5 handlar det om fysisk aktivitet och psykisk hälsa.

Påsklovsvandring från Landskrona till Stockholm

Cityidrott i Landskrona lät 10 påsklovslediga barn låna SCRIINs aktivitetsmätare.

Meny
Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm