10 000 elever går sju varv runt jorden

Nu går elever från 28 Innovitaskolor på långpromenad. Varje skola använder SCRIIN aktivitetsmätare och väljer sin egen startpunkt och destination. Vad sägs till exempel om sträckan Stockholm–Kapstaden? Tillsammans kommer Innovitaskolornas elever att gå mer än sju varv runt jorden.


Skolorna startade SCRIIN Challenge den 6 februari. En av initiativtagarna är Eva-Lena Ring, rektor på Innovitaskolan Segeltorp. Hon berättar:

– Eleverna tycker Scriin Challenge är jättekul och de är så engagerade i att försöka nå målet tillsammans.

Eva-Lena Ring, rektor på Innovitaskolan

Satsningen på SCRIIN har en stark koppling till Innovitaskolans värdegrund, där ett av skolans fokusområden är att hjälpa eleverna att utveckla och behålla en hälsosam livsstil. Under SCRIIN Challenge ska skolan gemensamt gå 1 000 mil.

– Det som är bra med SCRIIN aktivitetsmätare är att all rörelse räknas, säger Eva-Lena. För att bidra till vårt gemensamma mål – att nå Kapstaden – behöver du inte vara bra på fotboll eller basket. Varje steg räknas. Du kan gå, springa, dansa, hoppa eller klättra. Det blir ett sätt att synliggöra vardagsmotionen.

När all rörelse räknas slipper eleverna känna prestationskrav.

– Vi måste samarbeta för att vi ska nå målet. Vi behöver peppa och inspirera varandra, vi diskuterar hur vi kan hjälpas åt.

LÄS MER OM SCRIIN RÖRELSEMÄTNING
Med hjälp av SCRIINs aktivitetsmätare samlas eleverna stegdata till en central enhet i klassrummet. Här kan klassen följa sin förflyttning på en karta.

– SCRIIN Challenge handlar inte bara om rörelse, säger Eva-Lena. Vi väver in många andra ämnen också. Matematik, till exempel. Vi mäter och beräknar. Hur långt är ett steg? Hur långt är ett varv runt jorden? Vi pratar om distans, omkrets, diameter – det blir många ny begrepp för eleverna. Geografi kommer också in. Vi pratar om de länder och städer som vi passerar på vägen till vårt mål.

’Under 13 veckor har varje Innovitaskola två klassuppsättningar SCRIIN aktivitetsmätare. Mätarna visar, förutom antalet steg, hur eleverna ligger till mot WHO:s rörelsemål: 60 minuters pulshöjande aktivitet/dag.

– Ja, säger Eva-Lena, vi pratar om WHO:s rörelsemål – vad är det? Vad är pulshöjande aktivitet? Hur kan man göra för att nå målet, även om man inte deltar i någon organiserad aktivitet som fotboll, dans eller simning? Vad är WHO, Världshälsoorganisationen? Vad jobbar de med?

– Vi får in så många delar med SCRIIN Challenge, säger Eva-Lena.

Hon upplever inte att SCRIIN-mätarna har skapat stress, press eller tävling mellan eleverna. Det hon däremot lägger märke till är att utmaningen ger ett lugn i klassrummet. Aktiva raster ger en lugnare inomhusmiljö. Att gå runt jorden skapar studiero.

Meny
Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm