SCRIIN på en minut

SCRIIN Rörelsemätning är ett konkret verktyg för skolor som vill arbeta systematiskt med att öka rörelsen under skoldagen. Använd SCRIIN rörelsemätare som ett mätverktyg och för peppa dina elever att nå WHO:s rörelsemål.

Busenkelt att använda

En aktivitetsmätare visar eleverna hur mycket de rör sig. Rörelsedata överförs automatiskt via SCRIIN-mobilen till ett webbaserat statistikverktyg. Du är igång på en minut!

  1. Dela ut SCRIIN-mätarna till eleverna
  2. Slå på SCRIIN-mobilen
  3. Klart!

Rörelsemätning i skolan stöttas av Postkodstiftelsen

Under läsåret 2023/2024 kommer 100 skolor i Sverige erbjudas att genomföra rörelsemätningar med SCRIIN. Projektet stöttas av Postkodstiftelsen och är helt kostnadsfritt. Projektets mål är att främja ungas hälsa i vår digitala värld. 

Varje skola får, under en månad, låna 1-2 klassuppsättningar rörelsemätare.

Svart på vitt

I statistikverktyget visas klassens steg, pulshöjande tid och stillasittande – peppande för både elever och lärare. SCRIIN kan också användas som ett rent mätverktyg för systematiskt kvalitetsarbete kring skoldagens rörelse.

Skapa konkret förståelse för WHO:s rörelsemål

SCRIIN-mätaren har 4 blå LED-lampor som visar eleverna hur de ligger till mot Världshälsoorganisationen rörelsemål (60 pulshöjande minuter). Varje lampa motsvarar 15 minuters aktivitet och när alla lamporna lyser är målet uppnått!

Tipsa kommunen om SCRIIN!

Allt fler kommuner köper in SCRIIN Rörelsemätning. Skolorna lånar sedan SCRIIN-mätare från en central pool för att mäta effekter ett systematiskt kvalitetsarbete kring rörelsen och skapa förståelse kring WHO:s rörelsemål. Vi har jobbat så med Stockholms stad i 3 år nu men även med mindre kommuner som Kalmar och Arvika.

Aktivitetsmätare peppar flickor till mer rörelse

En färsk genomgång av 45 forskningsstudier runt om i världen visar att aktivitetsmätare har en positiv inverkan på barns och ungas fysiska aktivitet – framför allt när det gäller flickor och de barn som vanligtvis rör sig allra minst.

SCRIIN ökade rörelsen med 50 %

Hur påverkar SCRIIN elevernas fysiska aktivitet och psykiska välmående? Våren 2019 genomförde vi ett forskningsprojekt tillsammans med Karolinska Institutet om hur SCRIINs app och aktivitetsmätare kan inspirera elever att bli mer aktiva och få sunda digitala vanor. SCRIIN visade sig öka den fysiska aktiviteten med 50 % mellan baslinjemätningen och uppföljningen 6 veckor senare.

“Det är kul att se hur mycket jag rör mig”

Hugo är en av de 500 elever på Lilla Alby skola som får använda SCRIIN-mätare ett par veckor per termin. Han och hans klasskompisar tycker det är kul att få koll på hur mycket de rör sig och kul att försöka nå WHO:s rörelsemål.

“SCRIIN är en viktig pusselbit i vårt hälsoarbete”

Linda är förstelärare i Idrott och Hälsa på Lilla Alby skola och ansvarig för skolans rörelsesatsning “Puls Sprint Go”. Målet är att alla elever ska erbjudas daglig rörelse och kunskap om varför det är viktigt att röra sig.

Låna, hyra eller köpa?

Ett SCRIIN-kit består av:

  • 30 aktivitetsmätare (stegräknare)
  • En SCRIIN-mobil som samlar in rörelsedata från mätarna
  • Ett statistikverktyg med många grafer
  • Stegkartan – ett digitalt verktyg som kombinerar rörelse och geografi.

För att passa alla behov kan skolor och kommuner låna, hyra eller köpa SCRIIN Rörelsemätning.

Lånen finansieras av bidrag från sponsorer och stiftelser, till exempel Postkodstiftelsen och Länsförsäkringar. Vi samarbetar även med kommuner (Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Kalmar, Arvika, Botkyrka, Sollentuna, Solna, Järfälla, Nybro, Vetlanda, Östra Göinge, Lycksele) och Riksidrottsförbundet i många distrikt (Stockholm, Skåne, Värmland, Norrland, Västernorrland, Västerbotten, Östergötland, Västra Götaland, Gävleborg, Jämtland/Härjedalen och Örebro).

Rörelse❤️Geografi

Vandra från Stockholm till Helsingborg på en vecka? Absolut! Med 25 elever i klassen avverkar ni tillsammans drygt 50 mil. Eleverna bär SCRIIN-mätare och på Stegkartan ser ni i realtid var ni befinner er. Under våren går 29 Innovitaskolor 7 varv runt jorden med Stegkartan.

300 skolor och kommuner har använt SCRIIN

Meny
Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm