Stockholms stad i framkant med rörelsemätning

I oktober 2019 inledde SCRIIN ett samarbete med Stockholm stad i syfte att hjälpa utbildningsförvaltningen att införa ett systematiskt kvalitetsarbete kring den fysiska aktiviteten under skoldagen i kommunens 150 grundskolor. Under 2020 har ett 30-tal skolor fått insikt i eleverna fysiska aktivitet med hjälp av SCRIINs aktivitetsmätare och system för rörelsemätning.

Spring i benen

Initiativtagare för projektet är Christer Oja som under flera år varit samordnare för nätverket “Spring i benen” – Stockholms stads stora satsning på en aktivare skoldag. Ulrika Nilsson på utbildningsförvaltningen har nu tagit över stafettpinnen och stöttar alla skolor som löpande vill genomföra rörelsemätningar för att utvärdera sin verksamhet.

Viktigt att få svart på vitt om vad som ger resultat

Enligt Christer och Ulrika är rörelsemätningen ett viktigt verktyg för att utvärdera vilka initiativ inom “Spring i Benen” som ger bra resultat. Är det bättre att satsa på fler rastpedagoger än att bygga om skolgården till exempel?
– Det är verkligen positivt att så många skolor utnyttjar denna möjlighet som kommunen erbjuder, säger Ulrika.

För varje enskild skola är mätresultaten mycket värdefulla. Genom att ta del av andra skolors data kan man inspireras av de som ligger i framkant.

Mälarhöjdens skola ett gott exempel

För Mälarhöjdens skola, Stockholms största grundskola, är rörelsemätningen ett högt prioriterat projekt. Enligt biträdande rektor Roger Odell bidrar mätresultatet med fakta till den viktiga diskussionen om hur fysiska aktivitet kan förbättra lärmiljön.

– Vad behöver skolledare göra för att skapa förutsättningar för organisation och schemaläggning för att eleverna ska ha möjlighet att nå WHO:s rörelsemål? Det är en svår frågeställning vi behöver jobba med, menar Roger. Men med data blir det lättare att hitta svar.

Se webbinarium med Ulrika på Stockholm stad

Ulrika Nilsson på utbildningsförvaltningen berättar om hur kommunen arbetat framgångsrikt med SCRIIN Rörelsemätning under 3 år.

Meny
Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm