Innovitaskolan använder SCRIIN för ökad rörelse under skoldagen

AcadeMedias nya skolprofil Innovitaskolan satsar på fysisk aktivitet under skoldagen. 28 för- och grundskolor runt om i Sverige arbetar nu systematiskt med SCRIINs aktivitetsmätning för att stärka elevernas fysiska och psykiska välmående.

Innovitaskolorna samarbetar med det statliga forskningsinstitutet RISE för att utveckla ett utbildningskoncept som stärker både elevernas och lärarnas innovationsförmåga. Lotta Fransson är senior projektledare på RISE innovation och undervisningsdesign.

– Förmågan att utforska och skapa nytt är viktiga kompetenser för framtiden. SCRIIN är ett bra exempel på hur ny, innovativ teknik kan användas i undervisningen, säger Lotta Fransson.​
​Innovitaskolans utbildningskoncept Explore och Innovate ska stärka elevernas och lärarnas förmåga att innovera. Genom modeller för innovationsprocesser får lärare och elever träna sig i att identifiera frågeställningar och utveckla lösningar. Årets tema är “Välmående i en digital tid”. Skolorna har fått utforska hur rörelse påverkar välmåendet, och genom data ta reda på hur rörelse fördelas över skoldagen, över veckan och hur det skiljer åt sig mellan individer.

– WHO:s rörelsemål är 60 aktiva minuter varje dag. Genom att använda SCRIIN-mätarna har lärarna fått bra verktyg för att se hur mycket eleverna faktiskt rör sig och medvetet börjat erbjuda rörelse där det behövs, säger Lotta Fransson på RISE.

SCRIIN på Innovitaskolan Falun

Innovitaskolan Falun, tidigare Söderbaumska skolan, är en av skolorna som redan har kommit långt. Skolan använder SCRIIN rörelsemätning i sitt systematiska arbete med fysisk aktivitet. De arbetar samtidigt för att bli en certifierad Generation Pep-skola. Kristofer Palm är idrottslärare på skolan och ser hur mätaren motiverar eleverna att röra sig mer under skoldagen. 

– SCRIIN aktivitetsmätare peppar eleverna att försöka nå WHO:s rörelsemål. Det fina med SCRIIN är att jag kan se exakt vilka aktiviteter som skapar mer rörelse under skoldagen, säger Kristofer Palm.

Skolan ska ge eleverna förutsättningar för en hälsosam livsstil

Kristofer Palm, idrottslärare på Innovitaskolan Falun

SCRIIN aktivitetsmätare uppmuntrar till mer rörelse i skolan, tillsammans med till exempel gemensam morgonjogg och organiserade rastaktiviteter. Tanken är också att eleverna själva ska få komma på egna sätt att öka den fysiska aktiviteten under skoldagen.

– Två gånger per år kommer våra elever att utmana sig själva och varandra i ett så kallat SCRIIN-race. Elevernas fysiska aktivitet registreras genom en SCRIIN-mätare som ger aktivitetspoäng baserade på WHO:s rörelsemål. Utöver det har skolorna aktiviteter som exempelvis ”brain breaks” under lektionstid, ”mindful måndag” och ”fredagsfys”, säger Jessica Mozakka, utbildningsdirektör på Innovitaskolan.

Jessica Mozakka berättar att skolans fokus på rörelse genom samarbetet med Generation Pep och SCRIIN på sikt ska leda till att Innovitaskolornas barn och elever stärker sitt välmående, både fysiskt och psykiskt. Detta kommer på sikt också hjälpa eleverna att nå sina mål och prestera bättre i skolan.

– Vi vill lägga grunden för att våra elever ska utveckla en hälsosam livsstil som kan följa dem genom livet. Att mäta och följa upp är en förutsättning för att arbeta med rörelse på ett långsiktigt och strukturerat sätt. Vi vet, och forskningen vet, att det här fungerar.

Meny
Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm