SCRIIN Rörelsemätning stöttas av Postkodstiftelsen


Under läsåret 2023/2024 erbjuds 100 skolor i Sverige att genomföra rörelsemätningar med SCRIIN. Projektet stöttas av Postkodstiftelsen och är helt kostnadsfritt. Projektets mål är att främja ungas hälsa i vår digitala värld. 

I dag når bara 2 av 10 barn WHO:s rörelsemål. Skolan är en viktig plattform för att nå alla barn – mer rörelse under skoldagen bidrar till mer jämlika förutsättningar för bättre hälsa.

Insikt är ofta det första steget till förändring. SCRIINs rörelsemätare ger svart på vitt på hur mycket eleverna rör sig under skoldagen. Eleverna får också konkret förståelse för WHO:s rörelsemål – hur mycket man behöver röra sig varje dag för att kroppen ska må bra. Varje skola får, under en månad, låna 1-2 klassuppsättningar rörelsemätare.

Alla skolor är välkomna att anmäla sig och vi välkomnar särskilt skolor

  • i utsatta områden 
  • i glesbygd
  • som inte kommit i gång med rörelsesatsningar än
  • med särskilda anpassningar.

Svenska Postkodstiftelsen är förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet och stödjer projekt som främjar en positiv samhällsutveckling.

SCRIIN i samarbete med RF-SISU

Visste du att RF-SISU i Stockholm var med och “uppfann” SCRIIN Rörelsemätning? Ulrika Bovin och Ulrika Lindgren ville ha en lösning med rörelsemätare för hela klassen som synkar med en central app, så att eleverna inte behövde använda sina egna mobiler. Hösten 2019 levererade vi de första mätarna.


​– Det är positivt att kunna erbjuda SCRIIN till våra anslutna skolor. SCRIIN är ett bra verktyg som passar bra in i vår verksamhet. SCRIIN kan leverera en mätbarhet av de effekter som blir av skolornas insatser.

Vi pratar med Kristina Skoglund-Hansson, projektsamordnare för Rörelsesatsning i skolan i Gävleborgs län, som har arbetat med satsningen sedan den initierades 2018.

Ett distrikt som ligger i framkant är Gävleborg. Nu under våren gör de ett pilotprojekt på tre skolor där SCRIIN-mätarna används för att genomföra nulägesmätningar, för att få insikt i elevernas rörelse och för att peppa dem att röra sig mer.

Idag har vi samarbeten med RF-SISU i flera distrikt. Är din skola med i rörelsesatsningen kan det finnas möjlighet att låna aktivitetsmätare kostnadsfritt. Vi kommer också göra ett projekt i Skåne som lanseras den 17 mars.

Kristina tycker också det är också intressant att titta på statistiken och försöka hitta framgångsfaktorerna som ligger bakom.

​– Vilka skolor lyckas få igång eleverna under skoldagen? Finns det goda exempel att dela med andra?

Utöver att göra rena mätningar använder skolorna SCRIIN-mätarna för att skapa förståelse bland eleverna för vad WHOs rörelsemål är och ge en extra pepp till eleverna att röra sig mer. 

– All pepp behövs, det vet vi. SCRIIN är ett kul verktyg som skapar rörelsegläde hos eleverna och som även engagerar pedagogerna att sätta rörelse på agendan.

Är din skola med i RF-SISU Rörelsesatsning i skolan och vill låna SCRIIN-mätare? Mejla så kan vi vidarebefordra kontakt om det är ett RF-SISU distrikt som har SCRIIN-mätare.

10 000 elever går sju varv runt jorden

Nu går elever från 28 Innovitaskolor på långpromenad. Varje skola använder SCRIIN aktivitetsmätare och väljer sin egen startpunkt och destination. Vad sägs till exempel om sträckan Stockholm–Kapstaden? Tillsammans kommer Innovitaskolornas elever att gå mer än sju varv runt jorden.


Skolorna startade SCRIIN Challenge den 6 februari. En av initiativtagarna är Eva-Lena Ring, rektor på Innovitaskolan Segeltorp. Hon berättar:

– Eleverna tycker Scriin Challenge är jättekul och de är så engagerade i att försöka nå målet tillsammans.

Eva-Lena Ring, rektor på Innovitaskolan

Satsningen på SCRIIN har en stark koppling till Innovitaskolans värdegrund, där ett av skolans fokusområden är att hjälpa eleverna att utveckla och behålla en hälsosam livsstil. Under SCRIIN Challenge ska skolan gemensamt gå 1 000 mil.

– Det som är bra med SCRIIN aktivitetsmätare är att all rörelse räknas, säger Eva-Lena. För att bidra till vårt gemensamma mål – att nå Kapstaden – behöver du inte vara bra på fotboll eller basket. Varje steg räknas. Du kan gå, springa, dansa, hoppa eller klättra. Det blir ett sätt att synliggöra vardagsmotionen.

När all rörelse räknas slipper eleverna känna prestationskrav.

– Vi måste samarbeta för att vi ska nå målet. Vi behöver peppa och inspirera varandra, vi diskuterar hur vi kan hjälpas åt.

LÄS MER OM SCRIIN RÖRELSEMÄTNING
Med hjälp av SCRIINs aktivitetsmätare samlas eleverna stegdata till en central enhet i klassrummet. Här kan klassen följa sin förflyttning på en karta.

– SCRIIN Challenge handlar inte bara om rörelse, säger Eva-Lena. Vi väver in många andra ämnen också. Matematik, till exempel. Vi mäter och beräknar. Hur långt är ett steg? Hur långt är ett varv runt jorden? Vi pratar om distans, omkrets, diameter – det blir många ny begrepp för eleverna. Geografi kommer också in. Vi pratar om de länder och städer som vi passerar på vägen till vårt mål.

’Under 13 veckor har varje Innovitaskola två klassuppsättningar SCRIIN aktivitetsmätare. Mätarna visar, förutom antalet steg, hur eleverna ligger till mot WHO:s rörelsemål: 60 minuters pulshöjande aktivitet/dag.

– Ja, säger Eva-Lena, vi pratar om WHO:s rörelsemål – vad är det? Vad är pulshöjande aktivitet? Hur kan man göra för att nå målet, även om man inte deltar i någon organiserad aktivitet som fotboll, dans eller simning? Vad är WHO, Världshälsoorganisationen? Vad jobbar de med?

– Vi får in så många delar med SCRIIN Challenge, säger Eva-Lena.

Hon upplever inte att SCRIIN-mätarna har skapat stress, press eller tävling mellan eleverna. Det hon däremot lägger märke till är att utmaningen ger ett lugn i klassrummet. Aktiva raster ger en lugnare inomhusmiljö. Att gå runt jorden skapar studiero.

Stockholms stad i framkant med rörelsemätning

I oktober 2019 inledde SCRIIN ett samarbete med Stockholm stad i syfte att hjälpa utbildningsförvaltningen att införa ett systematiskt kvalitetsarbete kring den fysiska aktiviteten under skoldagen i kommunens 150 grundskolor. Under 2020 har ett 30-tal skolor fått insikt i eleverna fysiska aktivitet med hjälp av SCRIINs aktivitetsmätare och system för rörelsemätning.

Spring i benen

Initiativtagare för projektet är Christer Oja som under flera år varit samordnare för nätverket “Spring i benen” – Stockholms stads stora satsning på en aktivare skoldag. Ulrika Nilsson på utbildningsförvaltningen har nu tagit över stafettpinnen och stöttar alla skolor som löpande vill genomföra rörelsemätningar för att utvärdera sin verksamhet.

Viktigt att få svart på vitt om vad som ger resultat

Enligt Christer och Ulrika är rörelsemätningen ett viktigt verktyg för att utvärdera vilka initiativ inom “Spring i Benen” som ger bra resultat. Är det bättre att satsa på fler rastpedagoger än att bygga om skolgården till exempel?
– Det är verkligen positivt att så många skolor utnyttjar denna möjlighet som kommunen erbjuder, säger Ulrika.

För varje enskild skola är mätresultaten mycket värdefulla. Genom att ta del av andra skolors data kan man inspireras av de som ligger i framkant.

Mälarhöjdens skola ett gott exempel

För Mälarhöjdens skola, Stockholms största grundskola, är rörelsemätningen ett högt prioriterat projekt. Enligt biträdande rektor Roger Odell bidrar mätresultatet med fakta till den viktiga diskussionen om hur fysiska aktivitet kan förbättra lärmiljön.

– Vad behöver skolledare göra för att skapa förutsättningar för organisation och schemaläggning för att eleverna ska ha möjlighet att nå WHO:s rörelsemål? Det är en svår frågeställning vi behöver jobba med, menar Roger. Men med data blir det lättare att hitta svar.

Se webbinarium med Ulrika på Stockholm stad

Ulrika Nilsson på utbildningsförvaltningen berättar om hur kommunen arbetat framgångsrikt med SCRIIN Rörelsemätning under 3 år.

Meny
Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm