SCRIIN Rörelsemätning stöttas av Postkodstiftelsen


Under läsåret 2023/2024 erbjuds 100 skolor i Sverige att genomföra rörelsemätningar med SCRIIN. Projektet stöttas av Postkodstiftelsen och är helt kostnadsfritt. Projektets mål är att främja ungas hälsa i vår digitala värld. 

I dag når bara 2 av 10 barn WHO:s rörelsemål. Skolan är en viktig plattform för att nå alla barn – mer rörelse under skoldagen bidrar till mer jämlika förutsättningar för bättre hälsa.

Insikt är ofta det första steget till förändring. SCRIINs rörelsemätare ger svart på vitt på hur mycket eleverna rör sig under skoldagen. Eleverna får också konkret förståelse för WHO:s rörelsemål – hur mycket man behöver röra sig varje dag för att kroppen ska må bra. Varje skola får, under en månad, låna 1-2 klassuppsättningar rörelsemätare.

Alla skolor är välkomna att anmäla sig och vi välkomnar särskilt skolor

  • i utsatta områden 
  • i glesbygd
  • som inte kommit i gång med rörelsesatsningar än
  • med särskilda anpassningar.

Svenska Postkodstiftelsen är förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet och stödjer projekt som främjar en positiv samhällsutveckling.

SCRIIN i samarbete med RF-SISU

Visste du att RF-SISU i Stockholm var med och “uppfann” SCRIIN Rörelsemätning? Ulrika Bovin och Ulrika Lindgren ville ha en lösning med rörelsemätare för hela klassen som synkar med en central app, så att eleverna inte behövde använda sina egna mobiler. Hösten 2019 levererade vi de första mätarna.


​– Det är positivt att kunna erbjuda SCRIIN till våra anslutna skolor. SCRIIN är ett bra verktyg som passar bra in i vår verksamhet. SCRIIN kan leverera en mätbarhet av de effekter som blir av skolornas insatser.

Vi pratar med Kristina Skoglund-Hansson, projektsamordnare för Rörelsesatsning i skolan i Gävleborgs län, som har arbetat med satsningen sedan den initierades 2018.

Ett distrikt som ligger i framkant är Gävleborg. Nu under våren gör de ett pilotprojekt på tre skolor där SCRIIN-mätarna används för att genomföra nulägesmätningar, för att få insikt i elevernas rörelse och för att peppa dem att röra sig mer.

Idag har vi samarbeten med RF-SISU i flera distrikt. Är din skola med i rörelsesatsningen kan det finnas möjlighet att låna aktivitetsmätare kostnadsfritt. Vi kommer också göra ett projekt i Skåne som lanseras den 17 mars.

Kristina tycker också det är också intressant att titta på statistiken och försöka hitta framgångsfaktorerna som ligger bakom.

​– Vilka skolor lyckas få igång eleverna under skoldagen? Finns det goda exempel att dela med andra?

Utöver att göra rena mätningar använder skolorna SCRIIN-mätarna för att skapa förståelse bland eleverna för vad WHOs rörelsemål är och ge en extra pepp till eleverna att röra sig mer. 

– All pepp behövs, det vet vi. SCRIIN är ett kul verktyg som skapar rörelsegläde hos eleverna och som även engagerar pedagogerna att sätta rörelse på agendan.

Är din skola med i RF-SISU Rörelsesatsning i skolan och vill låna SCRIIN-mätare? Mejla så kan vi vidarebefordra kontakt om det är ett RF-SISU distrikt som har SCRIIN-mätare.

Meny
Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm