​Ny forskning – aktivitetsmätare peppar flickor att röra sig mer

Daniel Berglind, forskare på Karolinska Institutet

Många studier har visat att vuxnas fysiska aktivitet ökar när de börjar använda ett aktivitetsarmband eller hålla koll på sina steg i mobilen. Men gäller det även för barn och unga?

Ja, det verkar så! En färsk genomgång av 45 forskningsstudier runt om i världen visar att aktivitetsmätare har en positiv inverkan på barns och ungas fysiska aktivitet – framför allt när det gäller flickor och de barn som vanligtvis rör sig allra minst.

– Att få de minst aktiva att röra sig lite mer är det som har störst effekt på folkhälsan, säger Daniel Berglind, en av Sveriges ledande forskare inom fysisk aktivitet på Karolinska Institutet. Det är väldigt positivt att aktivitetsmätare kan bidra till att öka aktiviteten hos de barn som behöver det mest.

Daniel Berglind, forskare på Karolinska Institutet och Johan Holmen, lärare på Moholms skola i Töreboda, har nyligen använt SCRIINs aktivitetsmätare på mellanstadiet och gjort samma observation.

– I flera grupper har vi märkt att SCRIIN-mätarna gynnat flickornas rörelse. Det är positivt, för mellanstadieflickor är ofta lite väl stillastående på rasterna.

Länk till forskningsstudien:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35099630/​
Vill din skola låna aktivitetsmätare? Vi har några platser kvar i vår och ta även emot anmälningar för hösten!

Meny
Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm