Engelska skolan väver ihop rörelse med ansvar och ledarskap

IES Krokslätt är en “3-6”-skola i stadsmiljö och har en relativt liten skolgård. I höst flyttar skolan till nya lokaler, men fram till dess måste skolan hitta kreativa lösningar för att få in rörelse under skoldagen.

För att skapa mer rörelse på rasterna har skolan utsett en grupp elever som är “Playground Leaders”. De organiserar rastaktiviteter för alla elever. Detta har varit ett väldigt uppskattat initiativ.

Emily Yang är specialpedagog på IES Krokslätt och fick upp ögonen för SCRIIN genom SCRIINs projekt “Rörelsemätning i skolan”. Under läsåret 2023/2024 kan SCRIIN, med stöd från Svenska Postkodstiftelsen, erbjuda 100 skolor i Sverige att låna SCRIIN-mätare kostnadsfritt. Med mätarna har skolorna fått insikt i elevernas fysiska aktivitet och kunnat peppa barnen att försöka nå WHO:s rörelsemål.

Emily Yang, specialpedagog på IES Krokslätt

– Hälsa är ett fokusområde på hela IES och vi arbetar även målmedvetet för att utbilda eleverna i ansvarstagande och ledarskap, berättar Emily. 

För att väva ihop dessa delar fick Emily idén att utse “Scriining Managers” – elever som skötte all logistik kring mätningen.

– På det här sättet blev rörelsemätningen inget extra arbetsmoment för mentorerna, och eleverna fick öva på ledarskap och ansvarstagande!

Klassens ”Scriining Managers” ansvarade för att dela ut SCRIIN-mätarna till sina klasskamrater på morgonen, och sedan samla in mätarna på eftermiddagen. I uppgiften ingick också att synka mätarna med SCRIIN-mobilen då och då under veckan.

– Halva klassen ville vara “Scriining Managers”. Det var jätteroligt!

“Scriining Managers” var också delaktiga i att peppa alla i klassen att röra sig på rasterna. Skolan skapade rörelsetävlingen ”SCRIIN Challenge” mellan klasserna i varje årskurs – 5A utmanade 5B, 6A mot 6B, och så vidare.

– Utmaningar på gruppnivå blir väldigt bra och skapar gruppgemenskap. Eleverna hittar på nya lekar där alla är med.

Emily avslutar:

– Det är så häftigt med kulturen på IES, och mellanstadieelever klarar mycket mer än man tror. Våra elever är jätteduktiga på att ta ansvar och uppmuntra varandra. Det har vi övat mycket på! 

Meny
Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm