Inspireras av hur Sjöbos skolor sätter rörelse på schemat

Artikel av Henrik Nilsson, samordnare för Riksdrottsförbundets Rörelsesatsning i Skolan i Skåne

Sjöbo kommun är på väg att bli ett föredöme när det kommer till att främja fysisk aktivitet bland sina unga invånare. För inte så länge sedan rapporterade vi om Sandbäcksskolan i Sjöbo, där imponerande 80% av eleverna nådde Världshälsoorganisationen (WHO) mål om 60 minuters daglig fysisk aktivitet, med hela 79 minuters uppmätt fysisk aktivitet i skolan och på fritiden, med släckta rörelsemätare. Nu har ännu ett strålande exempel dykt upp i form av Friskolan Boken, som har genomfört liknande mätningar med positiva resultat.


Friskolan Boken valde att mäta elevernas fysiska aktivitet under skoltid för årskurserna 2, 3, 5 och 6 med hjälp av SCRIIN-rörelsemätare under två veckor. Under första veckan var mätarna släckta vilket innebar att eleverna inte visste varför de skulle bära halsbanden. Andra veckan startades upp med en presentation om Världshälsoorganisationens rörelsemål och hur rörelsemätarna fungerade. Därför var det kul att se att rörelsen ökade när de eleverna blev medvetna om att de bar rörelsemätare.

Årskurs 2
Vecka 1: 52 minuter
Vecka 2: 69 minuter

Årskurs 3
Vecka 1: 34 minuter
Vecka 2: 48 minuter

Årskurs 5
Vecka 1: 38 minuter
Vecka 2: 39 minuter

Årskurs 6
Vecka 1: 37 minuter
Vecka 2: 45 minuter

Malin Sjöstrand från SCRIIN kommenterar resultatet med entusiasm och säger: ”Allt över 30 minuter är bra. Det visar att man har kommit igång med sin rörelsesatsning.”

Malin fortsätter med sin vision: ”Min vision är att alla Sveriges elever når 45 minuters pulshöjande aktivitet varje dag under skoldagen, det vill säga det direktiv som danska skolor har. Det tror jag skulle bygga en fantastisk grund för en jämlik folkhälsa bland barn och unga.”

Vi ställde frågan om hur Friskolan Boken har arbetat med sin rörelsesatsning och hur testet med SCRIIN har påverkat skolan. Hampus Pihl, som är idrottslärare och engagerad i projektet, gav oss inblicken vi behövde.


”SCRIIN har fungerat väldigt bra för oss när det kommer till att öka rörelsen. För många elever gav det en extra morot efter vi hade pratat om Folkhälsomyndighetens mål om 60 minuters daglig rörelse. Eleverna tyckte det var roligt att hålla koll på sin rörelse och lamporna som visade antal minuter de hade varit i gång.”


Han betonar att själva funktionerna och statistiken från SCRIIN kanske inte är det viktigaste för eleverna, men det har gett skolpersonalen möjlighet att följa upp och kartlägga var det behövs mer insatser för att hjälpa eleverna att röra sig mer.

På Friskolan Boken har de haft ett långsiktigt mål att integrera rörelse i elevernas vardag och undervisning. Det har arbetat efter olika konkreta mål som exempelvis rörelsepauser i undervisningen, morgonrörelse och rörelseutmaningar under rasterna. SCRIIN har spelat en viktig roll i att utvärdera om skolan når sina mål och om alla elever har lika möjlighet till aktiviteter som exempelvis rörelsepauser.

Friskolan Bokens nulägesmätning visar att eleverna i årskurs 2 nästan når WHO:s rörelsemål om man slår ihop rörelsen både på skoltid och fritids.

Sammanfattningsvis är personalen vid Friskolan Boken mycket nöjda och deras framgångsrika rörelsesatsning är inspirerande och visar att små förändringar kan ha en stor inverkan på hälsan och välmående hos våra barn.

Meny
Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm