Inspireras av Mälarhöjdens skola

Ett år in i coronapandemin läser vi rapporter om ökad psykisk ohälsa bland barn och unga. Månader med restriktioner, rubbade rutiner och distansundervisning sätter sina spår – och ställer skolans hälsofrämjande arbete på sin spets. Hur kan skolan hjälpa eleverna att må bättre, och hur ska skolan förebygga psykiska besvär?

Roger Odell är biträdande rektor på Mälarhöjdens skola, Stockholms största grundskola.
Han brinner för att få eleverna mer fysiskt aktiva under skoldagen, och sedan två år samarbetar han med SCRIIN.

– Rörelse ska in i kalendariet. Det ska bakas in, säger Roger. För oss är fysisk aktivitet kopplat till elevhälsa. Hur mår våra elever? Hur får vi dem till bästa resultatet på ett motiverande sätt?

​​Tänk nytt
Att få in mer fysisk aktivitet på schemat kräver nytänkande och ett tvärprofessionellt samarbete.

– Vår styrka är god struktur, säger Roger. Jag har kopplat till mig olika yrkeskategorier från hela personalgruppen på skolan. Vi träffas på ett strukturerat sätt. Vi kan ta in saker väldigt snabbt och driva på och vi kan ha längre projekt.
Rörelseprojekt med Hjärnstark och SCRIIN
Den här terminen har Roger och hans kollegor sjösatt två nya rörelseprojekt, det ena projektet i år 5 och det andra projektet i år 8. Femmorna läser Hjärnstark junior och använder SCRIINs rörelsemätare, medan eleverna i år 8 har deltagit i ett pilotprojekt med Hjärnstark och har använt SCRIIN-appen.

Hjärnstark, SCRIIN och Kahoot

Idrottslärarna Linus Hellgren och Sandra Östman har nyligen använt boken Hjärnstark och SCRIIN i sin undervisning. Anders Hansens bok tydliggör sambandet mellan rörelse och hjärnans funktion och SCRIIN-appen ger eleverna insikt i sin balans mellan fysisk aktivitet och skärmtid i mobilen. Sandra berättar att flera elever kände till Anders Hansen från TV och några hade redan läst boken.

​Sandra förklarar hur eleverna samarbetade i smågrupper med 4–5 elever/grupp. De fick fördjupa sig i olika kapitel och fick jobba med frågorna i bokens lärarhandledning. Därefter fick de berätta om ”sina” kapitel för varandra. Läsningen pågick också när skolan övergick till distansundervisning, då Linus scannade in kapitel som PDF-fil och skickade hem till eleverna.

Med boken som utgångspunkt skapade Sandra en Kahoot som eleverna fick köra för att vässa sin kunskap. Först körde de gruppvis, sedan individuellt i eget namn. För Sandra och Linus blev det lätt att följa upp vilka elever som kunde vad.

Tack vare SCRIIN-appen blev det också enkelt för Sandra och Linus att följa elevernas fysiska aktivitet.

– Vi hade fem klasser där de flesta eleverna var inloggade en månads tid, säger Linus. De hade appen i gång även under lovet och det tyckte jag var bra.

Appen visar tydligt att åttorna i Mälarhöjdens skola rör sig bra under skoldagarna, men att det är sämre ställt med den fysiska aktiviteten på helgerna. Linus har diskuterat stillasittandet med eleverna.

– Jag vet ju att deras skärmtid är ganska mycket mer än vad man önskar att det ska vara. Ibland 5–6 timmar/dag, och gör man det i 10 år till så …

SCRIIN-appen visar balansen mellan skärmtid och fysisk aktivitet
Systematiskt kvalitetsarbete
Skolan har ansvar för att främja elevernas hälsa, lärande och utveckling. På Mälarhöjdens skola förväntas uttryckligen såväl lärare som elever att ”ta ett personligt ansvar” och visa detta genom hjälpsamhet och engagemang. Linus berättar hur han nyligen fick ändra en planerad idrottslektion, just för att eleverna tog personligt ansvar och visade engagemang i SCRIIN-projektet.
– En dag hade jag en idrottsaktivitet som inte involverade så mycket rörelse. Eleverna sa: ”Men vi ska ju ha prov efter den här lektionen, vi måste röra på oss!” Jag svarade: ”Jag visste inte att ni hade prov, så då tänker vi om. Vi rör på oss mer.”

Linus berättelse visar hur hälsofrämjande insatser är ett systematiskt kvalitetsarbete. När bollen är i rullning måste arbetet fortsätta, och eleverna själva måste få vara delaktiga i processen.
– Jobbar man strukturerat med det här kan alla skolor i Sverige göra det, säger Roger. Det inget konstigt. Kan vi, kan alla göra det.

Han säger också:
– Vi tävlar inte mot någon annan. Det handlar om vilka vägar vi ska ta för ett sundare samhälle med mer fysisk aktivitet och bättre kostvanor.

Meny
Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm