Erlaskolans nior läser Skärmhjärnan

Erlaskolan i Norrköping har lyckats få in mycket fysisk aktivitet på schemat, men ändå tampats med att högstadieeleverna sitter stilla med sina mobiler på rasterna. Tobias Svensson, förstelärare i Idrott & Hälsa, är initiativtagare till att skolans nior fått läsa originalversionen av Skärmhjärnan av Anders Hansen. Eleverna har läst boken överskridande i ämnena svenska och idrott och hälsa.

– Projektet kring Skärmhjärnan har landat väldigt bra. Ett av Erlaskolans kärnbegrepp är ’På riktigt är viktigt’, det betyder att lärandet utgår från elevernas verklighet. De får kunskaper och förmågor som de har nytta av både i skolan och längre fram i livet. Och mobiltelefonen är ju en stor del av deras liv, säger Tobias.

Eleverna håller med.

Tobias Svensson, förstelärare i idrott och hälsa tillsammans med elever i åk 9.

– Jag gillar att Skärmhjärnan handlar om något som vi kan relatera till. Alla har ju en mobiltelefon. Vuxna säger till oss att vi ska lägga bort mobilerna, röra på oss och sova mer. Det blir lättare att ta till sig när man förstår på djupet hur det hänger ihop – hur vår hjärna och kropp fungerar och hur mobilerna påverkar, säger en av tjejerna.

Tobias berättar att en av projektets framgångsfaktorer har varit samarbetet mellan ämnena svenska och idrott. På svenskan har man bland annat arbetat med läsförståelse, och på idrotten har man samtalat om hälsa och livsstil.

Erlaskolans elever läste hela Skärmhjärnan, kapitel för kapitel, under drygt en månads tid. De fick även in flera moment av fysisk aktivitet under läsningen.

– Jag gillar att Skärmhjärnan handlar om något som vi kan relatera till. Alla har ju en mobiltelefon. Vuxna säger till oss att vi ska lägga bort mobilerna, röra på oss och sova mer. Det blir lättare att ta till sig när man förstår på djupet hur det hänger ihop – hur vår hjärna och kropp fungerar och hur mobilerna påverkar, säger en av tjejerna.

– Eleverna var ute på “walk and talks” där de diskuterade olika begrepp i boken, som Google-effekten och dopaminsystemet.

Parallellt med läsningen använde både elever och skolpersonal SCRIIN-appen för få insikt i sina mobil- och rörelsevanor. Tobias berättar:

– Genom SCRIIN-appen kunde de se sin egen skärmtid och vardagsmotion. Informationen var bara för dem själva, men vi gjorde en anonym undersökning efteråt som visade att de flesta som svarade låg på 6–7 timmars skärmtid per dag, berättar Tobias.

Under Skärmhjärnan-projektet deltog skolpersonalen i en stegutmaning. Arbetslagen var indelade i team.

– Många började att gå till jobbet istället för att ta bilen, spårvagnen eller bussen för att få fler steg till sitt lag. Och alla har vi börjat att tänka på att inte tillbringa för mycket tid med våra skärmar.

Genom SCRIINs gratisapp fick eleverna och skolpersonal insikt i sina mobil- och rörelsevanor
I slutet av läsprojektet gjorde eleverna egna poddavsnitt, där de diskuterade frågeställningarna i boken. Tobias är övertygad om att eleverna fått många nya insikter under läsningen.

– Jag tror den största aha-upplevelsen är att de förstår hur mycket av deras tid som mobilen tar.
Erlaskolans nior är överens om att tiden framförallt tas från deras sömn. Nästan alla känner att de sover för lite. Mobilen stör läxläsningen på kvällen, vilket gör att man får sitta uppe längre. Väl i säng störs sömnen, eftersom mobilen oftast ligger under huvudkudden.

– Det jag tar med mig från Skärmhjärnan är hur företagen som skapar sociala medie-appar utnyttjar kunskapen om hjärnans belöningssystem för att göra oss beroende och skrolla så länge som möjligt, säger en elev.

Tobias och Erlaskolan kommer fortsätta att läsa Skärmhjärnan med framtida nior. Till nästa omgång planerar man att få med NO i det ämnesöverskridande upplägget.

Vill du läsa mer om Erlaskolans läsprojekt? Kontakta gärna Tobias på

Meny
Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm