På Sandbäcksskolan når 80% av eleverna WHO:s rörelsemål

Under maj har åtta skånska skolor som är med i Riksidrottsförbundets rörelsesatsning mätt fysisk aktivitet i årskurs 6 med hjälp av SCRIINs rörelsemätare. Skolorna har genomfört en så kallad nulägesmätning under en helt vanlig skolvecka och där eleverna inte har fått någon feedback från mätarna på sin rörelse. Mätarna har burits både på skoltid och fritid.

Mätningen visar att eleverna på de skånska skolorna får ihop i genomsnitt 30 pulshöjande minuter under skoldag och 27 minuter på fritiden. Men bara 40% av barnen når WHO:s rörelsemål, som är 60 minuters pulshöjande minuter per dag. 

Mest rörelse hade Sandbäcksskolan i centralorten Sjöbo som är en F-6 skola med många elever med speciella behov. Ann Andersson som är idrottslärare på skolan är väldigt glad överresultatet. 

– Våra sexor gillar fortfarande att leka, man känner av rörelseglädjen bland nästan alla elever. Men att nästan 80% av våra elever når WHO:s rörelsemål var en överraskning.

Sandbäcksskolan har en fin skolgård som inbjuder till rörelse. Man har också satsat mycket på rastaktiviteter och alla lärare är ute med eleverna på alla raster. 

– Att så många i personalen ute på rasterna gör att vi kan engagera de minst aktiva och se till att ingen bara står stilla och hänger.

Ann berättar att hennes kollegor är positiva till att lägga in rörelsepauser under lektionerna vilket resulterar i ett par extra minuters pulshöjande aktivitet varje dag. Utöver det så måste sexorna gå till en annan skola som ligger en bit bort ett par gånger varje vecka för att ha idrott och B-språk. Sandbäcksskolans sexor är också aktiva på fritiden.

– Hos oss är det en status att hålla på med idrott, både bland tjejer och killar. Fotboll är den mest populär idrotten men flera elever håller på med handboll, ridning, brottning, gymnastik, simning och kampsport. Och nästan ingen i årskurs 6 får skjuts till skolan, säger Ann.

Henrik Nilsson arbetar hos RF SISU-Skåne som samordnare av Rörelsesatsning i skolan. I Skåne har satsningen nått samtliga 33 kommuner och 330 grundskolor.

​– Det roligt att se att skolornas insatser ger resultat och Sandbäcksskolan är ett kvitto på att det går att nå WHO:s rörelsemål, förklarar Henrik Nilsson, RF-SISU Skåne. 

Henrik Nilsson, RF-SISU Skåne
Henrik Nilsson, RF-SISU Skåne

Samtidigt är det fortfarande 60% av eleverna på de 8 skånska skolorna som inte når WHO:s rörelsemål så det finns mer att göra både i skolan och på fritiden.

– Jag brukar säga att det här inte är en ”quick fix”, men vi ser en ökning av skolor som rapporterar positiva resultat. Under 2022 har även antalet idrottsföreningar som samarbetar med skolor ökat med hela 83%, och 8 av 10 idrottsföreningar i Skåne har fått nya medlemmar genom skolsamverkan. Detta visar att Rörelsesatsning i skolan är en vinn-vinn-situation för alla inblandade, förklarar Henrik Nilsson.

Meny
Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm