Ljungfälleskolans fyror fängslas av ”Första hjälpen för unga hjältar”

Sofi Eriksson är skolbibliotekarie på Ljungfälleskolan som är en F-6-skola i Växjö.  Tillsammans med sina kollegor Nina Jackson, Amela Osmanbasic och Ida Sotti – klasslärare i årskurs 4 – har hon under vintern varit testläsare för “Första hjälpen för unga hjältar” av Jakob Ratz Endler, Mats Wänblad och Graham Samuels. 

– Det blev ett fantastiskt läsprojekt, berättar Sofi. Eleverna fängslades direkt av bokens innehåll och format och vi har inhämtat både spännande och livsviktig kunskap under läsningen.

Sofi Eriksson och Nina Jackson på Ljungfälleskolan

Ljungfälleskolan har många elever som inte har svenska som modersmål, men alla kunde ta till sig “Första hjälpen för unga hjältar”. 

Projektet startade med att Sofi tillsammans med skolsköterskan besökte klasserna för att introducera boken och förklara vad “Första hjälpen” är. Sofi berättar: 

– Bokens disposition är toppen – att varje kapitel börjar med en kort berättelse om en verklig händelse. Det fångade eleverna. 

Efter introduktionen delades eleverna in i grupper där de fick fördjupa sig i olika ämnen, som till exempel drunkning, blödning eller brännskador. Eleverna läste i par och redovisade sedan sitt ämne för klasskompisarna. 

Fyrorna arbetade ämnesöverskridande i svenska och bild och gjorde affischer som sedan sattes upp i korridorerna. 

Både Sofi, Nina och eleverna var väldigt nöjda med “Första hjälpen för unga hjältar” 

– Boken är väldigt konkret. Och “konkret” är alltid bra när man jobbar med barn. Det blir lätt att ta in kunskap då. Alla eleverna hade någon erfarenhet av händelserna, eller kunde relatera till dem. Det blev jättebra diskussioner i klassrummet, berättar Nina. 

Sofi tillägger: 

– Det finns någon spänning i att otäcka saker kan hända och det fängslade eleverna. Bokens enkla och tydliga texter och serieteckningarna gjorde att innehållet blev lätt att ta till sig, tillägger Nina. 

Både Nina och Sofi tyckte om lärarhandledningen och bedömer att ”Första hjälpen för unga hjältar” passar för hela mellanstadiet. Att lära sig om första hjälpen ingår i läroplanen. 

– För oss i fyran passade det att dela upp boken, men i sexan klarar eleverna troligtvis att läsa större delar eller hela boken själva. 

Meny
Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm