Hur SCRIIN används i förskolan

För pedagogerna på förskolan Vitsippan är det tydligt vilka aktiviteter och gårdar som skapar mest rörelseglädje i barngruppen. Avdelningen Snöflingan på förskolan Vitsippan har testat SCRIIN skola och har låtit barnen bära rörelsemätare.

Nybro kommun satsar på hälsa, trygghet och välbefinnande. Kommunens hållbarhetsprogram heter ”Hoppfullt och hållbart”, och i denna satsning fokuserar Snöflingan på rörelseglädje i barngruppen.

SCRIINs rörelsemätare har små lampor som lyser blått när du är fysiskt aktiv. De små barnen behöver inte kunna några siffror, utan kan bara kika på lamporna för att se hur mycket de rör sig. Snöflingans pedagoger säger:
– De älskar det, de älskar SCRIIN-mätarna. De brukar kolla upp lampor, och har full koll på dem.

Barn springer extra när de har mätarna på. Två- och treåringarna förstår sig på mätarna och syftet med dem.

Och gården, då? Vilken gård på Snöflingan bjuder på mest rörelseglädje? SCRIINs rörelsemätare visar att nya inspirerar till fysisk aktivitet. Hoppfullt och hållbart!

Meny
Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm