Hur sömn och tankar kan hänga ihop

Eleverna i årskurs 9 på Viktor Rydbergs samskola i Djursholm har kommit till nya insikter. Efter att ha läst Anders Wallenstens bok Hälsogåtan ser de hur många saker påverkar hälsan – inte bara sömn, motion och kost, utan också omgivning och relationer och våra tankar. Lärarna Lottie Jarosz och Helena Pechan berättar om elevernas aha-upplevelser.

​Eleverna på Viktor Rydberg är väldigt studiemotiverade och ställer höga krav på sig själva. När eleverna fick boken Hälsogåtan i handen var de positiva direkt.

– Det här är ju på riktigt, säger Lottie. Det här rör ju var och en.

Helena Pechan och Lottie Jarozs är lärare i svenska

​Nya idéer och nya projekt

Lottie och hennes kollega Helena Penchan arbetar gärna tematiskt – och tänker gärna nytt. Den här hösten samarbetade de med Bonnier Fakta och SCRIIN i ett pilotprojekt kring hur boken Hälsogåtan kan användas i undervisningen. Eleverna i årskurs fick ett eget ex av Anders Wallenstens bok, och undervisningen i svenska har på olika sätt knutit an till boken. Helena berättar:

– ”Det verkar så kul, det ni håller på med”, säger våra kollegor. Flera elever kom också och frågade mig ”Får vi behålla böckerna? Det här är ju en bra bok!”

Så mycket mer

Att läsa Hälsogåtan har varit så mycket mer än att ”bara läsa”. Lottie och Helena förklarar hur de bland annat vävt in källkritik, diskussion, muntlig presentation, textanalys och skriftlig framställning.

– ”Vem är författaren? Hur skriver han? Har han något typiskt sätt att skriva på?” Vi som svensklärare har ofta det skönlitterära perspektivet, säger Lottie.

Anders Wallensten träffade eleverna för en frågestund i samband med läsprojektet.

Eleverna gillade kombinationen av de berättande inledningstexterna och det mer formella språket i analyserna. Eleverna fick försöka ”härma” Wallenstens stil, både i grupparbeten och i individuella texter. De fick också utforma ett google-formulär för att ställa frågor till hela klassen. Att skriva egna texter som beskriver deras vardag ur olika hälsoperspektiv, som inspiration till Anders omarbetningen av boken, gav extra motivation.

– Att det finns någon som ”på riktigt” är intresserad av våra texter och kommer använda dem tyckte eleverna var väldigt roligt och spännande, säger Helena.

Allt hänger ihop

Arbetet med Hälsogåtan visade att många av eleverna i Djursholm redan är fysiskt aktiva och medvetna om kostens betydelse. Däremot har de tidigare inte reflekterat särskilt mycket över sin omgivning, eller sina tankar och relationer, och hur detta påverkar hälsan.

– En viktig insikt som Hälsogåtan gav eleverna är att man inte behöver träna hårt sju dagar i veckan för att vara hälsosam, säger Lottie. Att det är bättre att göra något än inget och att allt ger en positiv effekt.

Eleverna gillade också att boken var fri från pekpinnar och istället inbjöd till reflektion. I utvärderingen kom en av klasserna fram till den största utmaningen för dem var tankarna och sömnen.

– Vi hade en jätteintressant diskussion om hur sömn och tankar hänger ihop, berättar Helena. Om man är pigg och har sovit bra så blir tankarna bättre.

Öppnar upp för diskussioner hemma

Både Lottie och Helena tycker att Hälsogåtan passar bra för att använda ämnesöverskridande. De ser också möjligheter att knyta in boken i ett projekt som Elevhälsoteamet driver.

– En fördel med att jobba med boken i svenska är att ämnet är relativt fritt. Hälsogåtan är en gedigen bok kan användas på många sätt i undervisningen, säger Lottie. Och att samtidigt ge eleverna kunskap som kan påverka deras hälsa för livet känns väldigt positivt.

Helena och Lottie tror också att boken öppnat upp för viktiga diskussioner hemma. Den första lektionen startades ofta med att gemensamt reflektera över dagen hittills – hur har jag sovit i natt, har jag rört mig, hur har mina tankar varit?

– En elev berättade att morgonen hade varit toppen. Hans morfar hade väckt honom med frukost på sängen och de hade suttit och pratat och haft en fin stund tillsammans, säger Lottie. Han insåg nu att relationer är något viktigt och värdefullt.

Meny
Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm